Beretning for 2017

Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling,
onsdag den 21. marts 2018 kl. 14:00

Slangerup Pensionistforening har i foreningsåret 2017 afholdt forskelligartede aktiviteter og arrangementer.

Arrangementer:

Hyggeligt samvær:
i januar havde vi en dejlig hyggeeftermiddag med Gule ærter med tilbehør, hvor deltagerne synes at hygge sig.

Underholdning:
i februar havde vi en musikalsk eftermiddag med den professionelle sanger, sangskriver, revyforfatter, entertainer og skribent Bjarne Lisby, der underholdte
med festlige brokker, anekdoter, lystige viser og fællessang.

Foredrag:
I april havde vi foredragsholder Erik Aksel Ejner Lindgren, der tog os på en
humoristisk rejse om gader og stræder i København, og fortalte hvad der gemmer
sig af historier om Store danskere, Stille eksistenser, Sjov i gaden m.m.

Halvdagsdags udflugt med bus:
I maj besøgte vi Københavns Rådhus, der stod færdigt 1905. En repræsentant for
Københavns Rådhus guidede os rundt i rådhusets område både inde og ude.
Deltagerne blev en del overraskede over, hvor meget der i virkeligheden er
omfattet som Københavns Rådhus.
Deltager var meget tilfreds med denne udflugt.

Heldagsdags udflugt med bus:
I august besøgte vi det landsdækkende specialmuseum for dansk søfart med
udstillinger og samlinger af maritimhistoriske genstande fra middelalderen til
i dag. Vi får en guidet rundvisning ”i Sømandens fodspor”, hvor vi kom hele
vejen rundt i museets forskelligartede rum, og hvor vi set bl.a. skibsmodeller,
dykkerudstyr, navigationsinstrumenter m.m., og undervejs fik vi ligeledes et
godt indblik i mange interessante og spændende maritime historier vedrørende
sømandslivet og relation hertil.

Foredrag:
I oktober blev der afholdt et foredrag af Kim Greiner, der tog os med rundt om
Amalienborg kvarteret og hvem palæernes oprindelige ejere var og baggrunden
for arkaden mellem to palæer og dennes historie.
Foredraget spændte vidt lige fra Pesthuset, Kridthuset, Det Gule Palæ,
Marmorkirken til kongelige laster og lyster, og baggrunden Moses har horn i
panden? Ja! det er i sandhed artige sager, der bliver disket op med.

Festligheder med musik, sang og dans:
I november blev der afholdt en festlighed med levende musik, sang, dans og
hyggesnak og dejlig mad; med senere en sving om.
De fremmødte havde det dejligt.

Juleforedrag:
I december afholdtes et humoristisk foredrag af Erik Aksel Ejner Lindgren
”Lad ikke julen komme bag på dig – kom bag om julen” som var krydderier
med anekdoter og citater om højtiden, og vi kom også på sporet af duften af jul
og ”Højt fra træets grønne top”.
 

Aktiviteter:

Bankoeftermiddage:
Der har i løbet af året været afviklet 12 bankoeftermiddage med banko- og lotterispil, herunder julebankoeftermiddag. Det har vore medlemmers store opmærksomhed.

Møder:
I henhold til vedtægterne har bestyrelsen afholdt møder således:
- 4 kvartalsvise bestyrelsesmøder, her fastlægges. fremtidens aktiviteter og      arrangementer som efterfølgende vil fremgå af foreningens udsendte programmer m.m.
- 1 generalforsamling i marts 2017 med efterfølgende konstituering, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Sammenfatning:

- Bestyrelsen finder således, at foreningsåret 2017 er gået rimeligt som planlagt,
og aktiviteter og arrangementer er blevet afviklet hensigtsmæssigt og i det store og hele med en tilfredsstillende tilslutning fra vore medlemmer.
- Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2017, med til- og afgang, 318 medlemmer; til de nye medlemmer vil bestyrelsen
byde jer velkommen og håber, at I er eller vil falde godt til i vor forening og fremadrettet vil deltage aktivt i foreningslivet.

Fremtiden:
- Her i 2018 vil vi fra bestyrelsen fortsat holde foreningens nuværende aktiviteter
og arrangementer med nødvendige tilpasninger.

Afslutningsvis:

- Bestyrelsen håber i 2018 på et fortsat godt samarbejde med
gode relation, hvilket er med til, at der er liv i vor forening, og fremadrettet giver mulighed for at kunne fungere optimalt.
- Der skal lyde en meget stor tak til de frivillige bestyrelsesmedlemmer,
bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanten for et godt og solidt foreningsarbejdet, der i den forgangne år er udført til gavn og glæde for vore medlemmer.
- Der skal ligeledes lyde en meget stor tak til alle vore frivillige bladudlevere,
der har gjort et fint stykke arbejde, og der skal også lyde en tak til Aktivitetshuset
for årets samarbejde skal lyde en meget stor tak til de frivillige bestyrelses-medlemmer,

Uden de anførtes gode indstillinger og frivillig hjælp ville det næppe være muligt at gennemføre foreningens projekt.

Så endnu engang rigtig mange tak til jer alle sammen for foreningsåret 2017.
Beretningen er hermed slut.

Hermed overgives beretningen til dirigenten for det videre forløb.
Aktivitetshuset Kongshøj | CVR: 32849741 | Kannikestræde 2C, 3550 Slangerup  | Tlf.: 47333812